Meist

Craft Depo MTÜ  (kuni 19.04.23 Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus "Gagarin") on eraõiguslik, mittetulunduslik organisatsioon omades kõiki juriidilise isiku õigusi ja on loodud Ühingu vara valitsemiseks ja kasutamiseks avalikes huvides oma vara.  

Keskus asub  Puškini tn.5, Narva, Eesti.  Keskus Gagarin (LINK)  Google Maps

Kontakttelefonid: (+372) 56498326 - Juri Raud, (+372) 58160791 - Tatjana Kupratsevitš.

E-post: info@gagarin.ee

Keskuse juriidiline aadress (postisaadetiste jaoks): Kangelaste prospekt 10a-102, Narva linn, 20603, Eesti.


 Craft Depo MTÜ  (kuni 19.04.23 Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus "Gagarin" ) loodi 2005. aastal linna elanikkonna loomingulise tegevuse arendamiseks ning kogu linna kultuurielu elavdamiseks.

Konkreetsete ürituste läbiviimisel ning õppetegevuses rakendatakse ajutiselt vajadusel kvalifitseeritud töötajaid ning pedagooge. Meie säilitame kontakte paljude organisatsioonidega meie regioonis ja mujal, mis tegutsevad samas sfääris.
Keskus on korraldanud üritusi nii iseseisvalt kui ka linnavalitsuse tellimusel.  Kõik meie üritused on prakrilist laadi, need on õppused, meisterklassid, massiüritused, loovkonkursid, ökoloogiaalane kasvatus, majandusharidus.

MTÜ Gagarin on  2007. aasta integratsioonialaste arendusstipendiumide saaja kolmanda sektori organisatsioonide seas täisvaskanule projekti   „Minu kodumaa meistrid» eest.  Stipendiumi asutaja  on Integratsiooni Sihtasutus.

Meie õppeprogrammid on loodud meie pedagoogidega arvestades paljuaastaseid kogemusi ja meie töökojade tingimusi. Õppekavad on akrediteeritud  ja  2011. a õppekavadele on saanud koolitusluba (6388 HTM).

2012. aastal oleme  esindatud "Ida-Virumaa MTÜde edulood" Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös Virumaa Koolituskeskusega Kogumikus.

Alates  2013. a  oleme kantud  MTÜ tulumaksusoodustusega MTÜde ja SAde nimekirja.

2019. aastal - "Ida-Viru Aasta Parim KOP Rakendaja". Tunnustatakse ühingut, kes on kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) toetusraha kogukonna hüvanguks tulemuslikult rakendanud.

2020. aastal - Ida-Virumaa aasta õpitegu: „Täiskasvanute loomingulisuse arendamine ja elukestvas õppes osalemine läbi käsitöö”

Aasta jooksul osaleb pidevalt tegutsevates rühmades umbes 600 inimest, meistriklassides aga tegutseb umbes 4000 külastust. 


Missioon

Craft Depo MTÜ  - on asutus, mille eesmärgiks on seatud elukeskkonna parandamine. Selle saavutamiseks on olemas mitu võimalust  – näeme oma missiooni loomingulise infrastsruktuuri kujundamisel linnas ning regioonis, mis võimaldab linnaelanikel ja külalistel ellu viia oma loomingulist potentsiaali, omandada uusi teadmisi ja oskusi, veeta kasulikult oma vaba aega.  Me kasutame oma tegevuses loomingulise õppe suunitlust (huviringid, töötoad, seminarid ja kursused). Samuti on välja töötatud õppeprogrammid, on ette valmistatud materiaalne baas ja pedagoogid uute või harvaesinevate loominguliste suundade realiseerimiseks. Oleme valmis ning tegeleme uute, aktuaalsete, kaasaegsete ja moodsate tegevusvaldkondade otsimisega.


Meie õpetajad ja meistrid

Keskuse õpetajatel, kes korraldavad õpinguid, on õpetemise kogemus ja õpetavate tehnoloogiate ametialased teadmised. Õpetajateks on meistrid, kellel on õpetamise kogemus või õpetajad, kellel on omandatud erinevad keskuses õpetetavad tehnoloogiad.

Õppekavad on koostatud meie keskuse kogenud õpetajate poolt,  arvestades  ajaloolisi  ja kaasaegseid teadmisi  õpetatavatest tehnoloogiatest. Õppekavade koostamisel arvestatakse samuti tööandjate nõudlusi töötajatele.


Õppekeskkond 

Kõik keskuse õpperuumid on saanud kasutusloa kui  õppeklassid ja meistriruumid. Ruumid on sisustatud mugavate töökohtade , ametialaste sertifitseeritud õppeseadmetega, ventilatsiooni ja kohaliku üldvalgustusega. Teostatud on elektrisüsteemi audit. On olemas kaks tualettruumi, valamud, vajalikud individuaalsed hügieenitarbed ja seadmete ning nõudega sisustatud köök.

Keskuse ruumid on kohandatud erivajadustega inimeste koolitamiseks (kaldtee, elektritõstuk, invaWC, ...).


Juhatuse koosseis: Jüri Raud - juhatuse liige, esimees, Tatsiana Kupratsevich - juhatuse liige.


ARUANNE (2010) ON SIIN 
ARUANNE (2011) ON SIIN 
ARUANNE (2012) ON SIIN  
ARUANNE (2013) ON SIIN 
ARUANNE (2014) ON SIIN 
ARUANNE (2015) ON SIIN 
ARUANNE (2016) ON SIIN
ARUANNE (2017) ON SIIN 
ARUANNE (2018) ON SIIN 
ARUANNE (2019) ON SIIN 
ARUANNE (2020) ON SIIN 
ARUANNE (2021) ON SIIN

Meie pohikiri on SIIN

Meie eetilise tegevuse põhimõtted: Vabaühenduste eetikakoodeks