Итоги проекта "История семьи - история государства"

19.01.2020 00:22 Gagarin 3010 0
Итоги проекта "История семьи - история государства"

Итоги  проекта "История семьи - история государства".

Проект прошел в период 01.05.2019 - 30.01.2020 при поддежке Kohaliku omavalitsuse programm.

В разных этапах и действиях проекта приняли участие 135  человек, которые научились реставрировать деревянные изделия, письменные исторические предметы, узнали историческую и технологическую информацию о реставрации украшений, научились составлять родословное дерево.
Участники проекта получили навыки и знания в реставрации предметов старины, какмсохранять и привести в порядок семейные реликвии. Получили знания о принципах составления родословного дерева,  как идентифицируют и как ремонтируют ювелирные украшения.

Projekti tulemusena valmistasid selles osalejad reaalselt restaureeritud perekondlikud reliikviad. Need on täiel määral kauakestvad ja pikaajalised tulemused. Ent hoopis järjepidevamaks ning olulisemaks kujuneb kogukonna jaoks teine projekti tulemus – elanike aktiivne huvi oma pereajaloo vastu, soov teadmisi saada ning neid siis edaspidi rakendada tulevastele põlvkondadele edasi andes.

Selle eesmärgi saavutamiseks pakkus meie Keskus projekti kestel täiskasvanud osalejatele võimalust külastada meie puidutöötlemistöökoda, mis töötab meie asutuses, et seal saaks kogenud puidutöötlejast väärispuiduga tegeleja juhendamisel restaureerida puidust esemeid. Korraldati ka lisatunde. Tänu  projekti tegevusele võivad nüüd elanikud saadud infot kasutada oma vajadustest lähtuvalt – alustada sugupuu koostamist, viia läbi uurimust oma perekondlike reliikviate kohta, pöörduda arhiivide poole.