Tuttav ja võõras Eesti

26.12.2018 17:07 Gagarin 4359 0
Tuttav ja võõras Eesti

Projekti „Narva käsitööpäevad "Looming ühendab!" raames pedagoogide ja käsitöömeistrite grupp Ida-Virumaal sai võimaluse tutvuda eluga,  inimestega  ja  sarnaste organisatsioonidega Hiiumalt. . Projekti raames meie tutvusime Hiiumaa kogukonnaelu korraldamisega ning  sellega, kuidas kõik soovijad saavad teha käsitööd meisterdamise õpitoas.  

Tänu sellele projektile külastasid Narva kaks grupid Eesti erinevatest regioonidest  ja Hiiumaalt. Kuna mõned osalejad pole varem Narvas üldse käinud, siis meie regiooniga tutvumise programm  lülitas sisse  erinevad ekskursioonid. Samuti projekti osalejad tutvusid Narva käsitöökeskuse tööga ning võtsid osa erinevates õpitubades.  

Fotoalbum 1

Fotoalbum 2

Projekt toetasid Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus .

https://www.integratsioon.ee/node/1510

https://www.kul.ee/et/organisatsioon/logo