Meie projekt "Loomingulise õppe võimaluste laiendamine Ida-Virumaal"

14.03.2023 00:54 Gagarin 1130 0
Meie projekt "Loomingulise õppe võimaluste laiendamine Ida-Virumaal"

Projekti eesmärgiks on organisatsioonile võimaluse loomine huvitegevuse ja käsitööalase kõrgekvaliteedilise online -koolituse
läbiviimiseks. Projekti käigus luuakse tehniline baas videote ülekandeks ning videotundide salvestamiseks töötubade ja  koolituskursuste läbiviimisel meie loomingulise keskuse ja Ida-Virumaa meie partnerorganisatsioonide jaoks. 

Projekt toetab Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK). Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas 2022. aasta taotlusvooru. Projekt viiakse ellu 01.01.-31.09.2023

https://kysk.ee/