Video "Kuulsaim Eesti ehe - sõlg"

15.10.2023 12:54 Gagarin 1134 1
Video "Kuulsaim Eesti ehe - sõlg"

Sõlg on tuntud Eesti rahvapärane ehe, mis väljendab rahvuslikku kuuluvust. Viimase 150 aasta jooksul on oluliselt muutunud selle funktsioon, kuid on säilinud sõnum mida ehe kannab. 

Video pikkus on 4 minutit.

Video valmis projekti "Loomingulise õppe võimaluste laiendamine Ida-Virumaal" raames. Projekt toetab Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)