Meie projekt "Loomingulise õppe võimaluste laiendamine Ida-Virumaal"

15.10.2023 00:46 Gagarin 976 1
Meie projekt "Loomingulise õppe võimaluste laiendamine Ida-Virumaal"

Projekti raames  loodi videostuudio rajamiseks tehniline baas. On omandatud vajalikud teoreetilised ja metoodilised teadmised, praktilised oskused; ka on töödeldud, salvestatud ja monteeritud mitu õppevideot.

Loodi oma Youtube onlinekanal, kuhu lisati ka mitu meie videostuudios salvestatud  mittu õppevideot. On meie organisatsioonis antud hetkel loodud efektiivne meeskond loomingulise online-õppe läbiviimiseks.

Loodud videostuudio väga tähtsaks peame oma organisatsiooni arengu potentsiaalina,  käsitöö ja loominguhuvilistest oma Ida-Virumaal  ala tutvustada soovijatele.

Projekt "Loomingulise õppe võimaluste laiendamine Ida-Virumaal" toetab Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ja Narva linn.

Continue reading...

Video "Kuulsaim Eesti ehe - sõlg"

15.10.2023 12:54 Gagarin 1135 1
Video "Kuulsaim Eesti ehe - sõlg"

Sõlg on tuntud Eesti rahvapärane ehe, mis väljendab rahvuslikku kuuluvust. Viimase 150 aasta jooksul on oluliselt muutunud selle funktsioon, kuid on säilinud sõnum mida ehe kannab. 

Video pikkus on 4 minutit.

Continue reading...

Обучение - Как создать собственные онлайн-курсы

21.08.2023 19:55 Gagarin 1062 1
Обучение - Как создать собственные онлайн-курсы

Сегодня интернет стал для всех нас главным источником информации практически в любой области. Но при этом и каждый из нас сам является носителем уникальных знаний, умений и личного опыта. В ремесле, в искусстве, в науке, в школьных или университетских предметах, в психологии или педагогике, в спорте или в различных хобби – спектр наших с вами знаний не имеет границ. Интернет дает нам возможность не только получать, но и делиться этими знаниями. Проводить мастер-классы, уроки, курсы, или даже организовать полноценную онлайн-школу - все это по силам любому мастеру, педагогу, тренеру при наличии желания и технической подготовки. 

Continue reading...

Meie projekt "Loomingulise õppe võimaluste laiendamine Ida-Virumaal"

14.03.2023 00:54 Gagarin 1125 0
Meie projekt "Loomingulise õppe võimaluste laiendamine Ida-Virumaal"

Projekti eesmärgiks on organisatsioonile võimaluse loomine huvitegevuse ja käsitööalase kõrgekvaliteedilise online -koolituse
läbiviimiseks. Projekti käigus luuakse tehniline baas videote ülekandeks ning videotundide salvestamiseks töötubade ja  koolituskursuste läbiviimisel meie loomingulise keskuse ja Ida-Virumaa meie partnerorganisatsioonide jaoks. 

Projekt toetab Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK). Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas 2022. aasta taotlusvooru. Projekt viiakse ellu 01.01.-31.09.2023

https://kysk.ee/

Continue reading...