Projekti "Uuenduslikud sammud tulevikku" meediakajastus.

10.04.2015 19:03 Gagarin 8482 0   0
Projekti  "Uuenduslikud sammud tulevikku" meediakajastus.

20.04.2015  kell 15.00 - 17.00  toimub projekti  infopäev. Ootame Teid! 

Projekti «Uuenduslikud sammud tulevikku» lühitutvustus.

Projekt on vajalik, et muuta meie organisatsioon konkurentsivõimelisemaks loominguliste tegevuste turul ning tugevdada organisatsiooni inimressurssi.

Projekti eesmärk on organiseerida ning viia läbi organisatsiooni töötajate majandusalane ja keeleõpe, luua ning laiendada MTÜ tegevust soodustav mitmekeelne infokeskkond (kodulehekülg, keelekursused, majandusalased kursused).

 Projekti otseseks sihtrühmaks on meie MTÜ liikmed ning organisatsioon iseenesest, samuti meie regiooni, Eesti ja naaberriikide elanikud.

Projekti partner: PЕАRL GIFТS ОÜ (Keskuse tegevuse infotoetus, info edastamine Keskuse võimalustest  isiklike infoallikate kaudu ja turistide kaudu. Osavõtt ühistest üritustest. Kogemuste jagamine loomingulises tegevuses).

 Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.