Projekti "Uuenduslikud sammud tulevikku" meediakajastus.

23.12.2015 09:27 Gagarin 8528 0  0
Projekti "Uuenduslikud sammud tulevikku" meediakajastus.

Antud projekti põhieesmärgiks oli tugevdada ja muuta meie organisatsioon konkurentsivõimelisemaks loominguliste tegevuste turul ning tugevdada organisatsiooni inimressurssi. Organiseerida ning viia läbi organisatsiooni töötajate majandusalane ja keeleõpe, luua ning laiendada MTÜ tegevust soodustav mitmekeelne infokeskkond.

Projekti läbiviimise käigus kõik eesmärgid on saavutatud. Projektis püstitatud eesmärgid saavutati konkreetsete tegevuste täitmisega, millest osa oli järjepidevad, osa aga viidi ellu paralleelselt teistega. Näiteks puhtalt tehnilised tegevused, nagu mitmekeelse kodulehe või mitmekeelsete infovoldikute valmistamine on toimunud paralleelselt teiste projekti etappidega.

Teised sammud  oli loogilises ahelas õppimisest täiesti uute teadmiste ja oskuste praktilises realiseerimises meie MTÜ tegevuses. Siinjuures  MTÜ liikmed võtsid osa  majandusalastelt ja keeleõppelistelt kursustelt, seejärel realiseeriti oma plaanid ja praktilist laadi pilootüritused eri suundades – kursused ja meistriklassid uues mitmekeelses formaadis, analoogiliste organisatsioonide praktilise kogemusega tutvumine ning MTÜ osalemine uudse kultuuri- ja keelekeskkonna üritustel.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel http://oef.org.ee/et/.

Lugeda edasi...

"Narva ajaleht" meist.

22.12.2015 06:29 Gagarin 9725 0  0
"Narva ajaleht" meist.

Edasi - "Narva ajalehes"artikli meie organisatsiooni kohta.

Lugeda edasi...

Projekti "Uuenduslikud sammud tulevikku" infopäev.

08.12.2015 10:12 Gagarin 8418 0  0
Projekti   "Uuenduslikud sammud tulevikku" infopäev.

13.12.2015  kell 15.00  toimub projekti  infopäev. Kohtumiseni  aadressil Puškini 5, Narva.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel http://oef.org.ee/et/.

Lugeda edasi...

Pilootmeistritubade läbiviimine.

20.11.2015 09:29 Gagarin 8915 5  0
Pilootmeistritubade läbiviimine.

9. oktoobril ja 18. november eesti- ja muukeelsete gruppidele teistest regioonidest toimunud meistriklassid.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Lugeda edasi...

Pressiteade projekti kohta "Uuenduslikud sammud tulevikku"

05.11.2015 06:29 Gagarin 8500 0  0
Pressiteade projekti kohta  "Uuenduslikud sammud tulevikku"

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

http://oef.org.ee/teoksil/norra

Lugeda edasi...

"Helsinki Malmin elomarkkonat“ laad.

10.08.2015 06:29 Gagarin 8903 5  0
"Helsinki Malmin elomarkkonat“ laad.

1 – 02.08.2015 „Helsinki Malmin elomarkkonat“ laadal Helsingis osalemine.

Lugeda edasi...

Tallinna käsitöölaat 2015.

20.07.2015 06:29 Gagarin 8483 1  0
Tallinna käsitöölaat 2015.

17 – 19.07.2015 oleme osalenud Tallinna käsitöö laadal. Laadal, kus tolajal oli palju turiste ja külalisi, meie levitasime eesti- ja ingliskeelsete trükiseid  külastajate seas uute külastajate ostmiseks.

Lugeda edasi...

Juhatuse liikmetele marketingu metoodika õpetamine

15.06.2015 06:29 Gagarin 7771 0  0
Juhatuse liikmetele marketingu metoodika õpetamine

 

Juhatuse liikmetele marketingu metoodika õpetamine - „Turunduskommunikatsioon ja uue sihtrühmaga töö arendamine“

1.sessioon 18.06.2015. 
"Turundusplaani olemus ja osad. Turuanalüüs ja oma tegevuse audiit"

2.sessioon 17.07.2015. Uue sihtrühma läbitöötamise põhimõtted. Pakkumiste kujunemine uuele sihtrühmale. 

3.sessioon 31.08.2015. Turunduskommunikatsioon ja uue sihtrühmaga töö arendamine. Turundusplaani konsultatsioon.

Lugeda edasi...

Projekti "Uuenduslikud sammud tulevikku" meediakajastus.

10.04.2015 19:03 Gagarin 8116 0  0
Projekti  "Uuenduslikud sammud tulevikku" meediakajastus.

20.04.2015  kell 15.00 - 17.00  toimub projekti  infopäev. Ootame Teid! 

Projekti «Uuenduslikud sammud tulevikku» lühitutvustus.

Projekt on vajalik, et muuta meie organisatsioon konkurentsivõimelisemaks loominguliste tegevuste turul ning tugevdada organisatsiooni inimressurssi.

Projekti eesmärk on organiseerida ning viia läbi organisatsiooni töötajate majandusalane ja keeleõpe, luua ning laiendada MTÜ tegevust soodustav mitmekeelne infokeskkond (kodulehekülg, keelekursused, majandusalased kursused).

 Projekti otseseks sihtrühmaks on meie MTÜ liikmed ning organisatsioon iseenesest, samuti meie regiooni, Eesti ja naaberriikide elanikud.

Projekti partner: PЕАRL GIFТS ОÜ (Keskuse tegevuse infotoetus, info edastamine Keskuse võimalustest  isiklike infoallikate kaudu ja turistide kaudu. Osavõtt ühistest üritustest. Kogemuste jagamine loomingulises tegevuses).

 Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Lugeda edasi...