Projekti "Uuenduslikud sammud tulevikku" meediakajastus.

23.12.2015 09:27 Gagarin 8833 0   0
Projekti "Uuenduslikud sammud tulevikku" meediakajastus.

Antud projekti põhieesmärgiks oli tugevdada ja muuta meie organisatsioon konkurentsivõimelisemaks loominguliste tegevuste turul ning tugevdada organisatsiooni inimressurssi. Organiseerida ning viia läbi organisatsiooni töötajate majandusalane ja keeleõpe, luua ning laiendada MTÜ tegevust soodustav mitmekeelne infokeskkond.

Projekti läbiviimise käigus kõik eesmärgid on saavutatud. Projektis püstitatud eesmärgid saavutati konkreetsete tegevuste täitmisega, millest osa oli järjepidevad, osa aga viidi ellu paralleelselt teistega. Näiteks puhtalt tehnilised tegevused, nagu mitmekeelse kodulehe või mitmekeelsete infovoldikute valmistamine on toimunud paralleelselt teiste projekti etappidega.

Teised sammud  oli loogilises ahelas õppimisest täiesti uute teadmiste ja oskuste praktilises realiseerimises meie MTÜ tegevuses. Siinjuures  MTÜ liikmed võtsid osa  majandusalastelt ja keeleõppelistelt kursustelt, seejärel realiseeriti oma plaanid ja praktilist laadi pilootüritused eri suundades – kursused ja meistriklassid uues mitmekeelses formaadis, analoogiliste organisatsioonide praktilise kogemusega tutvumine ning MTÜ osalemine uudse kultuuri- ja keelekeskkonna üritustel.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel http://oef.org.ee/et/.